Logowanie do serwisu
WiGometr - Indeks Nastrojów Inwestorów
Czy luty na gpw będzie ?
wzrostowy
spadkowy
horyzontalny

Głosuj

Zagłosuj aby zobaczyć wyniki ankiety.

Publiczny

> Euro - długoterminowe prognozy walutowe - kurs - notowania - wykresy

 Rynek walutowy - prognozy - kursy walut 

 

 

Kurs pary eurodolar zgodnie zostatnimi przewidywaniami po dojściu do średnioterminowego wsparcia odbija do góry. W dniu dzisiejszym mamy kolejne potwierdzenie tej prognozy gdyż euro wybiło opór wynikający z formacji H&S zlokalizowany w okolicy 1.08 co - jeśli zostanie potwierdzone zamknięciem na EOD - oznaczać będzie projekcję wzrostu do nawet okolic 1.15. 

 

 

27 marca 2017 r

 

Kurs pary eurodolar zaliczył dołek przy średnioterminowej formacji prostokąta i teraz możemy się spodziewać umocnienia euro do nawet okolic 1.15 gdzie znajduje się opór wynikający z tej formacji. 

 

 

16 grudnia 2016 r

 

Na parze eurodolar w ujęciu średnioterminowym od stycznia 2015 roku nadal mamy prawdopodobnie boczniaka którego musimy traktować wybitnie korekcyjnie. Precyzując dokladniej - taki trend boczny jest wielomiesięczną formą korekty wcześniejszej druzgocącej fali deprecjacji euro. Znamienne, że trwa to już dwa lata. 

Wszystkie te kilkumiesięczne ruchy na tej parze, zarówno wzrostowe jak i spadkowe miały wybitnie krótkoterminowy charakter. Utrzymywanie sygnału na dłuższy termin, na tzw. ruch falowy powodowało, że początkowo duże zyski mocno się redukowały wybijane stopami. Cóż taki jest rynek. Przypominam, że ponad 70 % czasu na rynkach akcyjnych czy walutowych są to wachania boczne na których nie tylko, że większość uczestników rynku nie zarabia ale zdecydowana większość traci. Ludzie budzą się do inwestowania jak coś dramatycznie rośnie i zamiast zysków muszaą albo wiele miesięcy czekać cierpliwie na kolejny rzadki ruch falowy albo kupują waluty czy akcje na szczycie. Tak jest specyfika rynków i trzeba to uznać za paradygmat. 

Wracając do pary eurodolar to w ujęciu krótkoterminowym to sygnał sprzedaży na tej parze wszedł po kursie 1.1320 i jest on kontynuowany. Stop nieco powyżej 1.1250. 

To co bardzo ciekawe na tej parze walut to moim zdaniem istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że powstały niedawno agresywny sygnał sprzedaży może przerodzić sie w nową falę spadkową o charaktzre falowym. Na dzisiaj nie można jeszcze tego jednoznacznie potwierdzić ale takie prawdopodobieństwo jest coraz większe. Ewentualne wybicie stopa i poprawienie ostatniego szczytu zaneguje taki wariant i spowoduje, że będziemy mieć kolejne poprawienie notowań euro wobec dolara aby spaść z jeszcze wyższego konia. 

Ewentualne dalsze mocne spadki potwierdzą kontynuację ruchu falowego z opcją spadków euro nawet w kierunku 1:1 do dolara. Oczywiście nie pozostanie to bez konsekwencji na notowania pary euro złoty. 

 

 

1 września 2016 r

 

Na głównej parze walutowje średnioterminowo bez zmian. Mamy korektę techniczną wyższego rzędu korygującą wcześniejsze głębokie spadki euro. Efektem takiej sytuacji jest pozorny brak trendu co sprawia, że zarówno wzrosty jak i spadki euro nie mają charakteru długich ruchów falowych o trendowym wymiarze ale zaledwie krótkie kilkutygodniowe wzrosty i spadki po czym znowu następują nagłe zwroty. Sytuacja taka powinna jeszcze potrwać przez jakiś czas. 

Przy takim założeniu efektywna spekulacja musi się opierać zarówno na agresywnym otwieraniu pozycji jak i na agresywnym zamykaniu gdyż sygnały w oparciu o klasyczną analizę techniczną dają akurat mylne wskazania. 

 

 

20 marca 2016 r

 

Przyjęte od kilku miesięcy założenia o tym, że to euro będzie się wzmacniać do dolara okazały się bardzo poprawne. Kurs euro realizował cały czas ruchy w ramach zaznaczonego na rysunku trójkąta. W trójkącie prognoza ruchów jest bardzo utrudniona ale powstałe sygnały kupna doprowadziły nas już do wybicia górnej bandy tej konsolidacji. 

Aktualnie całą uwagę skupiać należy na identyfikacji jakiegoś poziomu zwrotnego który zakończy to średnioterminowe wzmocnienie euro do amerykańskiego dolara. 

Z uwagi na zachowanie się wykresu PLN Index i bardzo negatywne wskazania płynące z tego indeksu dla polskiej waluty, od momentu powstania w sierpniu ostatniego sygnału kupna na parze euro/złoty oraz euro/dolar sugeruję aby spekulacji dokonywać tylko i wyłącznie w oparciu o sygnały kupna powstające na parze euro/dolar. Czyli zalecam spekulację polegającą jedynie na przechodzeniu z euro na dolara i na odwrót, bez przewalutowywania na złotego gdyż utrzymywanie złotego na rachunku wiązać się będzie z coraz większym ryzykiem jego mocnego osłabienia. Sugeruję taki model przynajmniej na kilkanaście najbliższych miesięcy. 

Taką strategię moim zdaniem potwierdzają także czynniki natury fundamentalnej z których pierwszy to zdecydowanie pogarszanie się stanu finansów państwa w aspekcie długu publicznego oraz zbliżająca się kolejna faza odsłony wojny rosyjsko-ukraińskiej która będzie osłabiać polską walutę jako kraju frontowego.

 


 

25 sierpnia 2015 r

 

 

Aktualny stan głównej pary walutowej świata nadal prezentuje się pozytywnie dla euro. 

Ostatnie kilkumiesięczne ruchy doskonale wpisują się w techniczną formację trójkąta która jest korektą wyższego rzędu w długoterminowym trendzie spadkowym eurowaluty. Taki układ techniczny na najbliższy czas - aż do jego negacji preferuje euro względem dolara. 

 

 

23 lipca 2015 r 

 

Ostatnio nie bardzo wiadomo co dalej na parze euro dolar. Z kresek można domniemywać, że jak nie wiadomo o co chodzi to może chodzi o trójkąt. Jeżeli potwierdzi się, że w ostatnim czasie budowana jest formacja trójkąta to będzie wiadomo co dalej. Ci którzy wiedzą kiedy w układach falowych pojawiają się trójkąty i co z nich wynika będą wiedzieć w jakim kierunku pójdzie dalej euro. Kluczowy poziom który potwierdzi lub zaneguje wersję z trójkątem to okolice 1.10. 

 

 

24 kwietnia 2015 r 

 

Euro Index - prognozy - wykres 

 

W poszukiwaniu dołka na wykresie euro skorzystamy dzisiaj z innego narzędzia. Z wykresu euro index prezentujacego nam siłę notowań euro względem innych walut. 

Zapewne ku zdumieniu wielu obserwatorów rynku walutowego wykres indeksu euro - od początku notowań - pokazuje nam, że kurs europejskiej waluty pomimo bardzo długotrwałego spadku nadal jest w tendencji wzrostowej. Wzrosty przybrały formę kanału którego wsparciem są okolice poziomu 140 punktów a oporem z okolic 220 punktów. Przy założeniu ewentualnego utrzymania się trendu wzrostowego na euro zanim nastąpiłoby złamanie wsparcia aktualnego trendu to przed nami jeszcze całkiem duże spadki do poziomu 140 punktów. Oczywiście to tylko jedna z metod oceny trendu i kurs indeksu wcale nie musi spaść aż tak głeboko. Korekty mogą być realizowane z wyższych poziomów. Na dzień dzisiejszy analiza wykresu nie daje nam sugestii zakończenia trwajacej w srednim terminie tendencji spadkowej. 

Pobieżna analiza indeksu euro potwierdza nam dotychczas panujące długoterminowe trendy na innych instrumentach - jak chociażby na wykresie indeksu dolara. Ewentualne formacje zwrotne na dolarze zazwyczaj powinny zyskać potwierdzenie także na prezentowanym tutaj indeksie syntetycznym euro. 

 

Amerbroker.pl - wykres Euro Index, interwał kwartalny od poczatku notowań 

1 kwietnia 2015 r 

 

Prognozy walutowe dla euro 

 

Ostatnia analiza dotyczyła długoterminowej relacji pary eurodolar co ma zasadniczy wpływ na notowania złotego. Dzisiaj zobaczmy jak wygląda długoterminowy trend na parze euro złoty. 

Prezentowany poniżej wykres pokazuje euro od początku notowań tej pary walutowej. Do mniej więcej 2000 roku mieliśmy zdecydowany trend umacniania euro wobec złotego. Od 2000 roku na tej parze walutowej mamy 15-letni okres konsolidacji która przybrała postać prawdopodobnie trójkąta rozszerzającego się. Wsparcie tego trójkąta to okolice 3 zł a opór to okolice 5 zł. Są to bardzo ważne ograniczenia i sugerują one, że być może niedługo kurs dotknie lub nawet wybije jedno z tych ograniczeń. Tak długi, kilkunastoletni okres konsolidacji daje zdecydowane wskazania, że wybicie powinno być mocne i dynamiczne. 

Podmioty operujące w swoich transakcjach handlowych walutą euro powinny uwzględnić zarówno możliwość spadku kursu euro do 3 zł  lub jego wzrostu do okolic 5 zł. Na dzisiaj nie ma jeszcze zdecydowanych preferencji technicznych  gdyż kurs znajduje się pośrodku tej strefy ale na uwagę zasługuje jeszcze jeden element. 

Ostatnie 5 lat notowań tej waluty to okres zdecydowanego zawężania się kursu w przedziale 3.80-4.50 zl. Taki stan techniczny dowodzi dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że z psychologicznego punktu widzenia gracze są uśpieni gdyż tak długi okres stabilizacji notowań zawsze daje im złudne psychologiczne poczucie bezpieczeństwa i stabilności. 

Z kolei z technicznego punktu widzenia taki układ daje nam jednoznaczną sugestię, że nieuchronnie zbliża się okres w którym jedna ze stron rynkowych poniesie sromotną porażkę.  

Albo zaliczymy bardzo mocne osłabienie euro – co nie może dziwić w sytuacji strukturalnego osłabiana się tej waluty i zbliżającego się rozpadu EU. Z drugiej strony nie powinniśmy być zaskoczeni jeśli z uwagi na jakieś perturbacje w strefie euro nastąpi masowa ucieczka od złotego jako waluty zbyt ryzykownej ekonomicznie lub z powodów politycznych, np. z uwagi na czynnik nieuchronnego   rozszerzenia się konfliktu ukraińsko-rosyjskiego.

Taki rzut oka na długoterminowe "kreski" uświadamia nas co do nieuchronności pewnych zdarzeń i pozwala na identyfikację kierunku wybicia. Wybranie przystanku to już kwestia krótkoterminowej analizy. 

 

Serwis giełdowy - wykres euro zloty, interwał miesięczny od początku notowań 

12 marca 2015 r 

 

Kurs pary euro dolar na przestrzeni ostatnich lat cały czas porusza się w klasycznej formacji kanału wzrostowego. Mamy taką opinię o najbliższych prognozach jaką mamy perspektywę. Dzisiaj postanowiłem wydłużyć perspektywę percepcji europejskiej waluty do interwału w skali miesięcznej obejmującej kurs euro od początku notowań. 

Począwszy od szczytu utworzonego w 2008 roku w okolicy 1.60 cały czas obserwujemy systematyczną słabość euro. To już ładnych kilka lat. Nie dziwi nas taka sytuacja bowiem docelowo zakładamy rozpad EU i upadek europejskiej waluty. Jednak proces ten rozłożony winien być na długie lata. 

Tymczasem z technicznego punktu widzenia euro nadal znajduje się w długoterminowym kanale wzrostowym a właśnie teraz znajdujemy się w strefie wsparcia tego kanału co powinno skutkować przynajmniej próbami utrzymania formacji. Ewentualne złamanie linii trendu wzrostowego opisywanego kanału da mocną sugestię do dalszego dynamicznego osłabiania europejskiej waluty. Z kolei udana obrona opisywanego wsparcia da nawet teoretyczną opcję wzrostu wynikającą z układu falowego nawet co najmniej do okolic 1.60 na tej parze walut. 

Oczywiście kresek nie możemy nigdy w analizie traktować dogmatycznie, bo w cześniej czy później są łamane, mogą powstawać wachlarze czy kurs może kreślić inne nowe długoterminowe formacje. Do oceny jest cały zestaw innych narzędzi które się uzupełniają. Niemniej jednak miejsce w którym znajduje się para euro dolar możemy na dzisiaj określić jako wyjątkowo istotne a wynik walki w tej strefie może rzutować w sposób długoterminowy na dalszy kierunek notowań europejskiej waluty. Wynik tej batalii zadecyduje także o trendzie notowań pary euro złoty. 

 

 

Amerbroker.pl - wykres liniowy: eurodolar, interwał miesięczny od początku notowań  

 

 

Grzegorz Nowak

Serwis giełdowy amerbroker.pl  

 11 marca 2015 r

 Komentarze

[2015-03-11] Robert
Cholera, ogłupiałem to w co teraz inwestować w euro czy dolara bo wcześniej pisał pan o dolarze

[2015-03-13] łukasz28
ciekawe, przy jakich poziomach mozna będzie uznać batalię wokół 1,05 za rozstrzygnietą w którąś stronę? 1,10 w górę i 1,00 w dół, czy trzeba większych ruchów?

[2015-03-16] Fred
Bardzo ciekawie to wygląda, psychologiczna granica 1:1 blisko

Obrazek do komentarza

[2015-03-17] tomasz
Ale czy jest sens analizy wykresu e/u z takiej perspektywy , przecież waluty euro nie było jeszcze w latach 80 .

[2015-03-18] G Nowak
@ tomasz, jest taka możliwość, a czy jest sens zobaczymy za kilkanaście miesięcy, przecież euro to przedłużenie niemieckiej marki tylko pod inną nazwą więc można analizować i tak się to zwyczajowo robi. Im dłuższą perspektywę się analizuje tym solidniejszą ma się ocenę siły bieżącego trendu i kierunku w którym się podąża.

[2015-03-18] G Nowak
@ lukasz 28, żeby zmienił sie trend na wykresie miesięcznym czy kwartalnym najczęściej trzeba około 7-10 figur. To duzo i nie sposób grać w oparciu o tak szeroki zakres dlatego do spkeulacji użwya się wykresu tygodniowego a do wejść wykresów dziennych i godzinowych.

[2015-03-19] Emil
@ G Nowak, Czy w obecnej sytuacji może być tak, że EURUSD pójdzie w górę, a EURPLN mimo tego pójdzie w dół?

[2015-04-08] G Nowak
Teoretycznie może tak być. Jest pytanie jak mocno odbije euro i czy do czasu kulminacji odbicia euro złotego nie dosięgnie tsunami, a sugestia takiej możliwości została zaprezentowana na PLN Index. Aktualnie i złoty i główna para euro/dolar są w pewnym uśpieniu.

Dodaj komentarz

Podpis  
Dołącz obraz (jpg, png, gif)