Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 in /mvc/Db.class.php on line 84

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mvc/Db.class.php on line 108

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mvc/Db.class.php on line 108

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mvc/Db.class.php on line 108

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mvc/Db.class.php on line 108

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mvc/Db.class.php on line 108

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mvc/Db.class.php on line 108

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mvc/Db.class.php on line 108

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mvc/Db.class.php on line 108

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mvc/Db.class.php on line 108

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mvc/Db.class.php on line 108

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mvc/Db.class.php on line 183
amerbroker.com - serwis inwestora, giełda, inwestycje
 

Błąd połączenia z bazą danych. Sprawdź ustawienia w pliku konfiguracyjnym połączenia.

SQL: błąd wykonywania zapytania: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0
SQL: select * from sekcje

SQL: błąd wykonywania zapytania: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0
SQL: select * from sekcje where typ = 1 or typ = 8

SQL: błąd wykonywania zapytania: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0
SQL: select a.*, s.nazwa as nazwa_sekcji from artykuly a left join sekcje s on a.sekcja = s.id where a.id = 230

SQL: błąd wykonywania zapytania: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0
SQL: select nazwa from sekcje where id = 11

SQL: błąd wykonywania zapytania: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0
SQL: select nazwa from sekcje where id = 13

SQL: błąd wykonywania zapytania: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0
SQL: select p.topic_id as id, a.tytul from popularne p left join artykuly a on p.topic_id = a.id where typ = 'content' order by ilosc desc limit 5

SQL: błąd wykonywania zapytania: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0
SQL: select nazwa from sekcje where id = 14

SQL: błąd wykonywania zapytania: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0
SQL: select a.*, s.nazwa as nazwa_sekcji, if(date_add(modyfikacja, interval 2 day) >= now(), 1, 0) as ostatnio from artykuly a left join sekcje s on a.sekcja = s.id where sekcja in (18,19,20,21,22,23) and aktywny = 1 order by tytul limit 0, 5

SQL: błąd wykonywania zapytania: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0
SQL: select a.*, s.nazwa as nazwa_sekcji, if(date_add(modyfikacja, interval 2 day) >= now(), 1, 0) as ostatnio from artykuly a left join sekcje s on a.sekcja = s.id where sekcja in (25) and aktywny = 1 order by modyfikacja desc limit 0, 5

SQL: błąd wykonywania zapytania: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0
SQL: select s.*, (select count(*) from sonda_glosy g where g.sonda_id = s.id and user_id = '54.81.68.240') as glos from sonda s limit 0,1

Logowanie do serwisu
Brak dostępu

Wybrany artykuł dostępny jest dla abonentów.
Aby uzyskać dostęp do serwisu skontaktuj się z amerbroker(at)gmail.com lub zadzwoń pod nr 503 503 233.